Vul plaats in:

Toon op de kaart:

© 2012 Sportvisserij Nederland
Disclaimer
Voorwaarden
Vragen?
Veelgestelde vragen
Desktop versie

VISplanner Disclaimer en spelregels

Disclaimer

VISplanneris een product van Sportvisserij Nederland en bedoeld als medium voor sportvissers om een visdag te plannen: met de VISplanner kan de gebruiker zien in welke wateren gevist mag worden met welke visdocumenten. Gebruikers kunnen ook hengelsportwinkeliers, trailerhellingen en andere interessante locaties opzoeken op de VISplanner. En de gebruiker kan zelf visstekken invoeren en deze delen met andere gebruikers.De op deze website getoonde watervlakken alsmede de POI´sen bijbehorende informatie worden door Sportvisserij Nederland met zorg samengesteld, maar er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. De visstekken op deze website worden ingevoerd door de gebruikers zelf. Hoewel er regelmatige controle plaatsvindt is Sportvisserij Nederland nimmer aansprakelijk voor de visstekken en de informatie zoals ingevoerd door de gebruiker. De visstekken kunnen niet worden gebruikt als informatiebron om vast te stellen of op die locatie met een bepaalde VISpas gevist mag worden. Hiervoor zijn uitsluitend de watervlakken geschikt.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site (anders dan door hem of haar gepubliceerd)te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder bronvermelding (www.visplanner.nl) of schriftelijke toestemming van Sportvisserij Nederland.

Aansprakelijkheid
Sportvisserij Nederland is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen. Sportvisserij Nederland is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Sportvisserij Nederland website zijn gelinkt.

Sportvisserij Nederland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Sportvisserij Nederland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren

Persoonsgegevens/ privacy
Sportvisserij Nederland houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Sportvisserij Nederland verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en de hoeveelheid bezoeken. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen.

Voor het gebruik van de Google Maps functionaliteit gelden de voorwaarden van Google.

Visstekken

De gebruiker verleent Sportvisserij Nederland toestemming om de ingevoerde gegevens, inclusief foto’s en andere media, te gebruiken ten behoeve van onderzoek en projecten/doeleinden die de hengelsport ten goede komen. Hierbij valt te denken aan trendanalyses van watergebruik voor de inrichting van viswater.

Spelregels

Op VISplannerkan iedereen ook op visstekken reageren, maar zonder een paar basisregels kunnen we helaas niet:

– Reageer met nette bewoordingen en speel niet op de persoon. Schelden en beledigen zijn uiteindelijk een zwaktebod. Schrijven met de CAPS-toets ingedrukt is ook niet nodig.

– Op VISplanner is geen plek voor discriminatie, belediging, opruiing of ander strafbaar gedrag.

– Het herhaaldelijk en/of onder verschillende berichten dezelfde mededeling plaatsen is niet toegestaan.

– U mag geen naam- en adresgegevens van personen plaatsen, hoe makkelijk ze ook te vinden zijn.

– Probeer uw reactie zoveel mogelijk over het onderwerp van het bericht te laten gaan. ‘On-topic’ noemen we dat. Af en toe een klein zijspoor inslaan moet kunnen, maar als het uit de hand loopt sluiten we de discussie.

– Het is verleidelijk om hele lappen tekst uit bijvoorbeeld wikipedia te kopiëren en te plakken in uw reactie. Doe dat niet, het kan een auteursrechtenschending zijn en de discussie wordt er niet leesbaarder van. Plaats liever een linkje naar die tekst

– Gebruik geen dubbele accounts. Dat levert een ban op.

Reactie verwijderd?
De redactie kan altijd en zonder voorafgaande opgaaf van redenen reacties verwijderen. Overkomt jou dat, dan is het niet de bedoeling dat je daarover klaagt in de reactievelden: Mail de redactie op info@visplanner.nl. We lichten ons beleid graag toe.

De redactie gaat niet in op verzoeken reacties of posts te verwijderen bij afsluiting account.

Ban
Mocht je een ban hebben opgelopen dan kun je contact opnemen met de redactie. Het is niet toegestaan om zonder expliciete toestemming van de redactie een nieuw account te starten na een ban, danwel meerdere accounts op jouw naam te hebben staan. De accounts worden zonder verdere opgaaf van reden(en) verwijderd.

Afbeeldingen
VISplanner biedt de mogelijkheid om een plaatje bij een visstek te plaatsen. Dat moet niet in conflict staan met de sportvisserijnormen en -waarden. Hierbij wijzen wij u op onze gedragscodes, die zijn te vinden op de website www.sportvisserijnederland.nl. Houd daar rekening mee. Als je geen passend plaatje vindt, sla die stap dan over. Berichten met pornografische afbeeldingen worden verwijderd en je account wordt geblokkeerd.

Reclame
Plaats geen reclame, daar is VISplanner niet voor bedoeld.

Wervende berichten die verwijzen naar hengelsportmerken, partijprogramma’s, petities, goede doelen, goksites etc. worden verwijderd.