Vul plaats in:

Toon op de kaart:

© Sportvisserij Nederland
Privacy Statement
Disclaimer
Voorwaarden
Vragen?
Veelgestelde vragen
Desktop versie

Onderstaand vind u de links naar de voorwaardendocumenten:

Download voorwaarden bij de VISpas

Download voorwaarden bij de Kleine VISpas

Privacy statement

VISplanner (MijnVISmaat, Samenvissen.nl) is een initiatief van Sportvisserij Nederland, de landelijke vereniging voor sportvissers. Het privacyreglement van Sportvisserij Nederland kun je hier raadplegen

VISplanner Disclaimer en spelregels

Disclaimer

VISplanner is een product van Sportvisserij Nederland en bedoeld als medium voor sportvissers om een visdag te plannen: met de VISplanner kan de gebruiker zien in welke wateren gevist mag worden met welke visdocumenten. Gebruikers kunnen ook hengelsportwinkeliers, trailerhellingen en andere interessante locaties opzoeken op de VISplanner. De op deze website getoonde watervlakken alsmede de POI´s en bijbehorende informatie worden door Sportvisserij Nederland met zorg samengesteld, maar er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. De visstekken op deze website worden ingevoerd door de gebruikers zelf. Hoewel er regelmatige controle plaatsvindt is Sportvisserij Nederland nimmer aansprakelijk voor de visstekken en de informatie zoals ingevoerd door de gebruiker. De visstekken kunnen niet worden gebruikt als informatiebron om vast te stellen of op die locatie met een bepaalde VISpas gevist mag worden. Hiervoor zijn uitsluitend de watervlakken geschikt.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site (anders dan door hem of haar gepubliceerd) te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder bronvermelding (www.visplanner.nl) en schriftelijke toestemming van Sportvisserij Nederland.

Aansprakelijkheid
Sportvisserij Nederland is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen. Sportvisserij Nederland is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites, die met de Sportvisserij Nederland website zijn gelinkt.

Sportvisserij Nederland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Sportvisserij Nederland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Persoonsgegevens/ privacy
Sportvisserij Nederland houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Sportvisserij Nederland verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en de hoeveelheid bezoeken. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen via visplanner@sportvisserijnederland.nl.

Voor het gebruik van de Google Maps functionaliteit gelden de voorwaarden van Google.